O mně

Square

především karikaturní styl ilustrací, kreslený humor a komiksové stripy a vektorová grafika

Ilustroval jsem např.:

Kreslenými vtipy přispívám do humoristického časopisu Tapír, spolupodílím se na přípravě komiksových stripů pro Sousede.cz Dříve vyšly nějaké vtipy také na webu o2sport.cz.

Jsem členem Klubu kreslířů a humoristů a České unie karikaturistů

Hi!

I am a cartoonist and caricaturist focusing mainly on children’s book illustrations, cartoon gags and comic strips.

See links above to books I have illustrated. You can find more stuff here on my blog or you can check my Facebook Page or Instagram account.

I draw cartoons for Tapír magazine and I am a member of the Czech Cartoonist and Humorist Club and The Czech Union of Cartoonists.